I tillegg til å presentere vårt tilbud, ønsker vi her også å gi et bilde av den spesielle "atmosfæren" som har gjort Bens's Kafé - eller "Amanda" som den også kalles av mange - til en "institusjon" ikke bare i lokalmiljøet, men hos yrkessjåfører og andre veifarende i hele Europa.